Nganh Tam Ly hoc Ung Dung RMIT

📌📌 CỬ NHÂN KHOA HỌC ỨNG DỤNG (TÂM LÝ HỌC)

Nếu con bạn là người đam mê tìm hiểu, nghiên cứu, bị thu hút bởi cảm xúc, tính cách và tâm lý con người và muốn khám phá về khoa học não bộ, hành vi con người… tin vui là từ tháng 10 này, ngành Tâm lý học sẽ chính thức được giảng dạy tại RMIT cơ sở Hà Nội.

Là ngành học có bề dày phát triển tại RMIT Melbourne (Úc), chương trình Tâm lý học tại RMIT sẽ cung cấp kiến thức toàn diện về tâm lý học nhận thức, tâm lý học giới tính, tâm lý học pháp y đến tâm bệnh học và các kỹ năng hỗ trợ nghiên cứu với phương pháp WIL (Work-integrated learning), học kết hợp kinh nghiệm thực tiễn thông qua các bài tập cá nhân, bài làm nhóm, thực tập doanh nghiệp hoặc tiến hành dự án nghiên cứu của riêng mình.

Theo học ngành này, con có nhiều lựa chọn nghề nghiệp tương lai không riêng gì làm tư vấn tâm lý:

🔹 Chuyên viên tham vấn học đường

🔹 Chuyên viên tư vấn trong tổ chức phi chính phủ

🔹 Quan hệ nhân sự (tuyển dụng và đào tạo, xây dựng văn hoá công ty)

🔹 Chuyên gia nghiên cứu thị trường

🔹 Chuyên viên marketing (quảng cáo, hành vi khách hàng)

🔹 Nghiên cứu viên chuyên ngành tâm lý học

Chia sẻ bình luận của bạn

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.