Đâu đó trong cuộc sống, chúng ta bắt gặp những tình huống thế này: một bạn trẻ muốn thuyết trình tốt nhưng ngại nói trước đám đông, một bạn khác có sở trường ca hát nhưng chỉ dám âm thầm hát ở nhà dù khao…