Nếu một ngày, con bạn nói muốn làm “vlogger” để trở nên nổi tiếng thì bạn sẽ nói gì? Trước khi ngăn cản con, hãy cùng chúng tôi đọc bài viết sau đây để hiểu thêm về  một “nghề” mới và rất thịnh hành trong…