Trong cuộc sống, không phải lúc nào chúng ta cũng đưa ra quyết định đúng đắn ngay từ lần đầu tiên. Trên con đường chọn ngành đại học của con cũng vậy. Đôi khi phải từ những phép thử, con mới nhận biết được ngành…