Năm 2020 sắp tới. Một thập kỷ mới đang chạm ngõ. Trên chặng đường cùng con khôn lớn, ở thời khắc chuyển giao này, có thật nhiều điều chúng ta muốn ngồi xuống, cùng nhau ôn lại – để nhớ và để quên.  Để nhớ…

Kỳ vọng trở thành những ông bố, bà mẹ hoàn hảo khiến chúng ta lúc nào cũng phải mạnh mẽ, khôn ngoan và tràn đầy năng lượng để truyền cảm hứng sống tích cực cho con. Thế nhưng, thể hiện mặt yếu đuối của bạn…