Người ta nói "một người mẹ có thể thay thế mọi thứ trên đời, nhưng chẳng thứ gì có thể thay thế được một người mẹ". Tình yêu, sự nuôi dưỡng và chăm sóc của mẹ đã tồn tại ngay từ giây phút con đến…

Gửi người bạn nhỏ của mẹ, Hôm nay lại là một ngày con bận rộn với tiết học online. Trong lúc rảnh rỗi, mẹ nghĩ rằng mẹ muốn ghi lại một số chuyện để gửi đến con của sau này. Nếu không có gì đặc…