“Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.” - Xuân Diệu Câu thơ của Xuân Diệu mà dường như ai cũng quen thuộc này chính là tuyên ngôn cho lẽ sống hết mình của những người trẻ…

“Gia đình không chỉ là một điều quan trọng. Gia đình là tất cả.” - Michael J.Fox  Có những người bạn con từng rất thân thiết, nhưng rồi cũng phải chia tay con khi năm học kết thúc và dần dần chỉ còn xuất hiện…

“Đừng kết bạn với người kém hơn mình” - Khổng Tử  Người xưa có câu “chọn bạn mà chơi”. Đúng như vậy, chọn bạn là một việc quan trọng, bởi nó ảnh hưởng tới việc hình thành con người và tương lai. Với mẹ, kết…

Con là cơ hội thứ hai để chúng ta xây dựng mối quan hệ “cha mẹ - con cái” tốt đẹp. - Laura Schlessinger Hoà hợp giữa các thế hệ trong gia đình chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhưng chúng ta luôn có nhiều…