"Đừng mất thời gian giải thích. Mọi người vốn chỉ nghe những thứ mà họ thực sự muốn nghe." - Paulo Coelho  "Đừng mất thời gian giải thích. Mọi người vốn chỉ nghe những thứ mà họ thực sự muốn nghe." Đúng như câu nói của…

“Thay đổi thái độ, thay đổi cuộc đời” - Đức Phật Đức Phật nói “Thay đổi thái độ, thay đổi cuộc đời”. Thái độ là một trong những yếu tố quan trọng quyết định thành công và hạnh phúc của mỗi chúng ta.  Giữ thái…

"Hãy nhớ khi nhận và quên khi cho" - Brian Tracy Giúp đỡ người khác là việc đáng quý, nhưng đáng quý hơn nữa là sau hành động giúp đỡ đó, con hãy quên nó đi. Dĩ nhiên, quên không có nghĩa là con phải xoá…