Là một trong những cơ sở giáo dục bậc cao đầu tiên của Úc, RMIT luôn khẳng định vị thế của mình thông qua chất lượng giáo dục với chương trình đào tạo bài bản, chuyên môn cùng với phương pháp giảng dạy, học tập…