“Một năm sau khi tốt nghiệp, bất ngờ có nam sinh viết email thông báo: nghe lời cô em đã bỏ hút thuốc lá. Một email ngắn gọn đầu buổi sáng mà làm cô giáo vui cả ngày.” Đó là chia sẻ giản dị mà…