Giảng viên RMIT Việt Nam đến từ 32 quốc gia khác nhau. Chúng tôi tự hào về sự đa dạng và tính toàn cầu trong môi trường của mình, bắt đầu ngay từ điều này.  Bởi lẽ, học tập và trưởng thành trong một thế…

Định nghĩa về trí thông minh văn hoá - Cultural intelligence  Trí thông minh văn hoá - Cultural intelligence là thuật ngữ mới xuất hiện gần đây chỉ khả năng làm việc và giao tiếp hiệu quả trong môi trường đa văn hoá. Hai người…

Khi nói đến giảng viên đại học, ấn tượng đầu tiên hiện lên trong tâm trí chúng ta là những vị giáo sư nghiêm khắc đạo mạo mà sinh viên chỉ được tiếp xúc ở giảng đường. Nhưng giảng viên ở RMIT thì khác. Ngoài…