“Tôi biết là tôi chẳng biết gì cả.” – Socrates 

Biển học mênh mông, càng học càng rộng lớn. Thế nên ở đại học RMIT, chúng tôi rèn luyện cho sinh viên của mình tinh thần học tập trọn đời. 

Với những bài học và bài tập của mình, sinh viên RMIT không bao giờ có sẵn câu trả lời. Các em phải tự đi tìm câu trả lời của mình và bằng chứng để thuyết phục thầy cô câu đáp án của mình có lý. Thầy cô cũng sẽ không chấm điểm các em dựa trên đúng sai, mà sẽ đánh giá dựa trên mức độ nghiên cứu, lập luận và chiều sâu thấu hiểu của các em.

Sinh viên RMIT cũng được tôn trọng phương pháp học tập của riêng mình. Nhiều người nghe “học tập trọn đời” là nghĩ đến hình ảnh vùi đầu vào sách vở, ngồi yên một chỗ, từ đó sinh ra ngán ngẩm, ghét học. Sinh viên RMIT thì không, các em học theo bất cứ cách nào mình dễ tiếp thu. Có em thích nghiên cứu và viết luận, có em thích làm dự án nhóm, có em thích tiếp xúc thực tế…cách nào cũng được, miễn là các em có thể mở rộng vùng trời hiểu biết của mình. Tinh thần này theo các em sinh viên đến cả lúc đi làm. Khi được giao nhiệm vụ, các em sẽ giải quyết nó từ nhiều hướng, chứ không thụ động chờ đợi hướng dẫn. Trong công việc các em cũng không ngừng học hỏi, học những kỹ năng mới, học từ người khác, từ đó mở rộng biên giới chuyên môn của mình. Chuyện học tập suốt đời của sinh viên RMIT không phải là nói suông hay xa rời thực tế, mà sinh viên RMIT thực sự áp dụng cũng như có lợi từ tinh thần này.

“Tôi biết là tôi không biết gì cả”, thì đối với sinh viên RMIT, chúng tôi muốn các em bổ sung thêm một vế sau, đó là “nên tôi sẵn sàng học hỏi cả đời”. 

Chia sẻ bình luận của bạn

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.