Trong quá trình tiếp xúc với cha mẹ và các con, chúng tôi thường nhận được nhiều câu hỏi về điều kiện, quy trình tuyển sinh tại RMIT và nhiều thắc mắc khác. Vì vậy, chuỗi video ngắn này được thực hiện nhằm giúp các…