Hôm hay, RMIT & Cha mẹ có sự xuất hiện của bạn Lina Lee - Cựu sinh viên ngành Quản trị Doanh nghiệp Thời trang - để cùng cha mẹ và con tham quan một vòng phòng học của các cử nhân khoa Thời Trang,…