Bạn có biết, “bị người lớn hỏi thăm ngày Tết" là vấn đề thời sự của các teen mỗi dịp xuân về không? Đối với các teen, những câu chào hỏi, những lời đùa vui của người lớn dành cho mình rất vô duyên, khó…