Tặng sách cho con tưởng dễ nhưng chọn đúng sách cho đúng người lại là việc không đơn giản. Mỗi cô cậu tuổi teen lại có sở thích và khả năng trong các lĩnh vực khác nhau. Vì thế, bài viết này sẽ gợi ý…