Bốn năm sống một mình không được chu cấp không có người thân, Đỗ Thị Hằng vẫn xoay sở để học hành tấn tới và vào được Đại học RMIT Việt Nam. Bố Hằng mất khi cô mới 11 tháng tuổi, và từ năm lớp…