PHẦN 2: CHA MẸ CÓ THỂ LÀM GÌ ĐỂ GIÚP CON BỚT CÔ ĐƠN? Trong phần 1, RMIT đã giới thiệu về một số nguyên do dẫn đến việc các con cảm thấy cô đơn thường trực và những tác động tiêu cực của nó…

Sớm được tiếp cận với những tiến bộ khoa học và công nghệ, công nghệ đã luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của thế hệ Z - thế hệ các con sinh từ năm 1996 trở lại đây. Chính vì được…