PHẦN 2: CHA MẸ CÓ THỂ LÀM GÌ ĐỂ GIÚP CON BỚT CÔ ĐƠN? Trong phần 1, RMIT đã giới thiệu về một số nguyên do dẫn đến việc các con cảm thấy cô đơn thường trực và những tác động tiêu cực của nó…