Bốn năm sống một mình không được chu cấp không có người thân, Đỗ Thị Hằng vẫn xoay sở để học hành tấn tới và vào được Đại học RMIT Việt Nam. Bố Hằng mất khi cô mới 11 tháng tuổi, và từ năm lớp…

Chương trình Học bổng 2021 tại RMIT đã chính thức được khởi động. Đây là năm thứ 20 RMIT trao đi các suất học bổng giá trị tới các sinh viên tương lai - những tài năng sở hữu những phẩm chất và giá trị…