Chương trình Học bổng 2021 tại RMIT đã chính thức được khởi động. Đây là năm thứ 20 RMIT trao đi các suất học bổng giá trị tới các sinh viên tương lai - những tài năng sở hữu những phẩm chất và giá trị…