"Sống không phải là chờ đợi cơn bão qua, mà là học cách tận hưởng cơn mưa". - Vivian Greene.

Chia sẻ bình luận của bạn

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.