Trong bảng xếp hạng QS, sự thu hút quốc tế của trường tiếp tục được nâng cao, minh chứng bằng thứ hạng 33 về “giảng viên quốc tế” và thứ 106 về “sinh viên quốc tế” trên toàn cầu.

Chia sẻ bình luận của bạn

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.