Đại học RMIT - Cơ sở Hà Nội

Là một trong những trường đại học tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu, Đại học RMIT đã có thời gian gần 20 năm xây dựng cơ sở tại Việt Nam. Sau đây là một số con số ấn tượng về trường Đại học RMIT.

Chia sẻ bình luận của bạn

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.