Với phương châm đào tạo giúp sinh viên “Sẵn sàng cho cuộc sống và công việc”, “Học đi đôi với Hành”, chương trình giảng dạy tại RMIT luôn được thiết kế với nhiều hoạt động cập nhật, thiết thực, phù hợp với nhu cầu của thị trường.

Ngoài chuyên môn của đội ngũ giảng viên, cán bộ trong trường, RMIT còn kết hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, tổ chức nhằm mang lại nhiều hoạt động thực tiễn giúp sinh viên đảm bảo chất lượng giảng dạy phù hợp và đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Một trong những hoạt động đáng nói nhất của RMIT kể từ khi thành lập vào năm 2001 tới nay là tổ chức và duy trì Ban cố vấn doanh nghiệp (Industry Advisory Board). Thành viên của Ban cố vấn là lãnh đạo từ các công ty, tập đoàn, tổ chức lớn nhỏ thuộc đa dạng lĩnh vực tương ứng với các ngành học RMIT đang giảng dạy như Vietnam Airlines, Ericsson, Ernst & Young, Tập đoàn Công nghệ CMC, Savills Vietnam, First Alliances, Consulus Việt Nam, Manpower Vietnam, BOEING Vietnam, Google, IBM, Navigos, Microsoft…

Thông qua các cuộc họp định kỳ với các khoa/ngành trong trường, Ban cố vấn đưa ra những tham vấn cụ thể để giúp RMIT không ngừng cập nhật nội dung, nâng cao chất lượng giảng dạy.

Cụ thể, công việc của Ban cố vấn bao gồm:

✅Tư vấn cho khoa trong các vấn đề liên quan đến xây dựng, truyền tải và đánh giá các chương trình học, cũng như những tập trung nghiên cứu liên quan đến ngành nghề, và các hoạt động phát triển khác dựa trên những xu thế đang diễn ra trong các ngành ở Việt Nam cũng như trên khu vực

✅Tư vấn cho khoa về nhu cầu liên quan đến các chương trình học của sinh viên, doanh nghiệp trong ngành và cộng đồng, yêu cầu tuyển dụng sinh viên cũng như sự cần thiết của chương trình đối với cộng đồng.

✅Đưa ra đề xuất về phát triển chương trình và trong chừng mực nào đó giúp chương trình hiện tại đáp ứng nhu cầu của các ngành.

✅Tạo cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp từ RMIT Việt Nam


👉 Kính mời cha mẹ tham gia Nhóm RMIT & Cha Mẹ để tìm hiểu thông tin về môi trường học tại RMIT và nghe chia sẻ từ các cha mẹ khác.

Chia sẻ bình luận của bạn

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.