người thầy

Người thầy cần “làm được” trước khi “giảng dạy” – Nathaniel Branden

Chúng ta đều biết rằng, cách tốt nhất để dạy con chính là trở thành một tấm gương sáng. Con sẽ tự quan sát và rồi học theo một cách tự nhiên. RMIT cũng quan niệm như vậy: muốn dạy sinh viên tốt, trước tiên thầy cô phải làm được theo chính những điều đang dạy cho các con. 

Bởi vậy, giảng viên RMIT luôn tận tâm với từng điều nhỏ nhất trong quá trình nghiên cứu và lên lớp, bởi chúng tôi mong các em sau này cũng luôn yêu và trân trọng lao động của mình. 

Chúng tôi luôn cởi mở với mọi thiếu sót của bản thân, vì biết rằng không ai là hoàn hảo, và những người trẻ càng nên biết cách khiêm nhường, để học hỏi, để không trở nên lạc hậu. 

Chúng tôi luôn cố gắng giữ sự chính trực trong từng quyết định của mình, từ cho điểm các em đến các lựa chọn học bổng, bởi trưởng thành trong một môi trường trung thực, các em sẽ biết cách tôn trọng sự thực và trở thành những cá nhân tử tế sau này. 

Giữa lời nói và việc làm luôn có một khoảng cách rất lớn. Thu hẹp khoảng cách ấy không chỉ đem đến cho các con những bài học thấm thía, mà còn là động lực để chính chúng ta, những bậc làm cha mẹ, làm nhà giáo, có thể hành động đẹp hơn. Bởi lẽ, giáo dục, là hành trình tự hoàn thiện bản thân của tất cả mọi người. 

Chia sẻ bình luận của bạn

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.