Không có lựa chọn hoàn hảo, chỉ có lựa chọn phù hợp nhất

Chia sẻ bình luận của bạn

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.