“Hãy nhớ khi nhận và quên khi cho” – Brian Tracy

Giúp đỡ người khác là việc đáng quý, nhưng đáng quý hơn nữa là sau hành động giúp đỡ đó, con hãy quên nó đi. Dĩ nhiên, quên không có nghĩa là con phải xoá hành động đó khỏi trí nhớ. Con hoàn toàn có thể tận hưởng niềm vui khi mình giúp được người khác cũng như chứng kiến niềm vui từ họ. Cái con nên quên là “công ơn” của mình, là “tầm quan trọng” hay “sự cao thượng” của hành động giúp đỡ đó. Con không cần và không chờ được trả công, con không mong đợi ai chứng kiến và khen ngợi. Con giúp một người và quên đi, quên như con quên trưa nay mình ăn gì, chiếc xe buýt mình đi biển số mấy, quên như một việc bình thường con làm được hàng ngày. Vì như vậy mới là sự tử tế thật sự, mới là “thương người như thể thương thân”. Cũng giống như khi tay trái con đau, con dùng tay phải xoa chỗ đau, sẽ thật lạ lùng khi tay phải cần được ghi nhận công lao đó. Tay phải đỡ đần tay trái vì cả hai cùng chung một cơ thể, cũng như con giúp đỡ người khác vì tất cả chúng ta trên cuộc đời này đều liên quan đến nhau. Còn nếu có việc gì đó con làm và mong được trả công, thì thường là con không thoải mái với việc đó và nó quá sức với khả năng cho đi của con. Khi đó con hãy từ chối, bởi tử tế với người khác thì cũng cần tử tế với bản thân mình. 

Còn khi con được giúp đỡ, hãy ghi nhớ. Ghi nhớ không phải vì mình mang nợ và phải trả công cho người đó để sớm “dứt nợ”. Ghi nhớ là để lòng con luôn có sự biết ơn, biết ơn người đã giúp mình và biết ơn cuộc sống xung quanh. Mà con biết đó, người biết ơn thì luôn hạnh phúc. Ghi nhớ để con cảm thấy mình may mắn, được yêu thương, được nhận sự giúp đỡ khi cần. Những ý nghĩ đó chẳng phải là rất tích cực, sẽ gieo vào tâm trí con những hạt mầm bình yên sao? Thêm vào đó, con hãy đền đáp sự giúp đỡ khi có thể, không nhất thiết phải giúp lại người đã giúp mình, mà hãy giúp đỡ người đã từng như con, hoặc một ai đó cũng đang cần được giúp. Có vậy thì sự tử tế mới lan toả mãi, chúng ta sẽ được sống trong một môi trường tử tế và sự tử tế ấy sẽ quay về với con. 

Chia sẻ bình luận của bạn

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.