“Nói với con, con sẽ quên. Chỉ bảo con, con sẽ nhớ. Cho con làm, con sẽ hiểu.” – Benjamin Franklin

Bạn không thể dạy con đi xe đạp bằng việc nói miệng hay giảng cho con lý thuyết về sự cân bằng.

Tương tự như vậy, bạn không thể dạy con làm bất cứ điều gì nếu không để các con tự trải nghiệm, tự vấp ngã và rút ra bài học cho chính bản thân mình.

Hãy chia sẻ bài viết này nếu bạn đồng ý với quan điểm trên.

Chia sẻ bình luận của bạn

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.