Chúng ta mỗi người một khác, nhưng đều sinh ra và chết đi bên gia đình

Chia sẻ bình luận của bạn

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.