(English below)

Joakim hiện đang là sinh viên Đại học Kristiana tại thủ đô Oslo (Na Uy). Dù đây là lần thứ 5 Joakim Galstad đặt chân đến Việt Nam, nhưng lại là lần đầu bạn đến quốc gia này với tư cách là sinh viên trao đổi của RMIT.

Trong học kỳ này ở RMIT, Joakim học bốn môn là Kinh doanh Toàn cầu, Giá cả & Thị trường, Truyền thông Châu Á, và Châu Á Đương đại.

Bên cạnh đó, bạn còn tận dụng thời gian ở Việt Nam để học tiếng Việt. Đối với Joakim, chuyến đi này không chỉ là du học mà còn là trở về cội nguồn.

Lời khuyên của Joakim dành cho sinh viên quốc tế muốn theo học tại RMIT Việt Nam chính là: Hãy tìm hiểu kỹ về chương trình học và cấu trúc chương trình của ngành bạn chọn để chuẩn bị tâm thế học tập thật tốt.

“Học ở đây không nhàn xíu nào đâu! Kể cả các bạn sinh viên quốc tế tới RMIT học thì cũng nên chuẩn bị tâm lý lẫn tinh thần, vì các bạn sẽ phải làm ít nhất 3 dự án lớn trong mỗi môn. Mệt thì có mệt, nhưng đây là cách hiệu quả để tụi mình rèn luyện bản thân đó.”

RMIT Việt Nam có cộng đồng giảng viên và sinh viên đến từ hơn 30 quốc gia khác nhau, khiến đây trở thành môi trường học tập toàn cầu ngay giữa lòng Việt Nam. Không chỉ được hoà mình vào môi trường học tập quốc tế ngay tại nước nhà, sinh viên RMIT Việt Nam còn có thể linh động đăng ký đi du học trao đổi hoặc chuyển tiếp đến Úc hoặc 40 quốc gia khác nhau.


Joakim is taking his bachelor’s degree at Kristiana University College in Oslo. Though it is the fifth time that Joakim visited Vietnam, it is his first time as an exchange student at RMIT.

During this semester at RMIT Vietnam, he is taking four courses: Global Business, Price & Market, Asian Media & Communications, and Contemporary Asia.

Besides taking four courses at RMIT, Joakim also utilizes his time in Vietnam to take Vietnamese lessons. To Joakim, this trip is not only about studying abroad but also about returning to his origin.

Joakim’s tips for international students who want to study in RMIT Vietnam is to do heaps of research about the university’s learning and teaching methods.

“It’s not easy. International students should be mentally prepared because you will have to do three assignments in each course, which are challenging but is a good way to train yourself!”

RMIT Vietnam proudly boasts a community of staff and students from over 30 countries, making the university a truly global environment. Living and studying in Vietnam will you give an opportunity to explore a unique, historic, exotic, and rapidly developing country.


  • Mời cha mẹ tìm hiểu thêm về chương trình Du học, Trao đổi và Chuyển tiếp của RMIT tại đây.
  • If you are a foreigner and want to study in Vietnam, please access this link for further information.

Chia sẻ bình luận của bạn

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.