[Gương mặt RMIT] Ngô Mỹ Quỳnh: trở thành Kỹ sư Dữ liệu khi còn là sinh viên năm ba

Chia sẻ bình luận của bạn

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.