[Gương mặt RMIT] Lương Thị Trà My - từ cô sinh viên khiếm thị và giấc mơ công nghệ thông tin tới chủ nhân Học bổng Chắp cánh ước mơ

Chia sẻ bình luận của bạn

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.