Gặp gỡ chủ nhiệm mới khoa Kinh doanh - Quản trị và khoa Khoa học, kỹ thuật, công nghệ

Năm mới, con người mới, phong thái mới, câu chuyện mới – đó chính là combo 4 chữ “mới” mà RMIT muốn dành tặng đến 2 trưởng khoa mới:

Thầy Robert (Bob) McClelland – Giáo sư, Tiến sĩ, Trưởng khoa Kinh doanh & Quản trị, Đại học RMIT Việt Nam.

Thầy Brett Kirk – Giáo sư, Tiến sĩ, Trưởng khoa Khoa học, Kỹ thuật & Công nghệ, Đại học RMIT Việt Nam.

Là những giảng viên đã giảng dạy nhiều năm tại các trường đại học quốc tế và Trưởng khoa tại RMIT, thầy Robert và thầy Brett cùng các giảng viên khác xây dựng một trải nghiệm học tập tốt nhất đến sinh viên, đảm bảo chất lượng giảng dạy và những giá trị giáo dục của các chương trình đào tạo, kiến tạo cơ hội phát triển, học tập cho sinh viên, đồng thời giúp khoa và RMIT tạo nên những ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng tại Việt Nam.

Thầy Robert và thầy Brett rất mong chờ được chào đón các sinh viên tương lai gia nhập cộng đồng cư dân RMIT đó.

GIÁO SƯ ROBERT (BOB) MCCLELLAND:
truong khoa khoa Kinh doanh - Quản trị RMIT

✅ Trưởng khoa Kinh doanh & Quản trị, Đại học RMIT Việt Nam

✅ Tiến sĩ về Kinh doanh & Đào tạo Doanh nghiệp, Đại học Liverpool John Moores

✅ Từng giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu tại Đại học Liverpool John Moores

✅ Gần 30 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu các sinh viên chuyên ngành Kinh doanh & Quản trị

✅ Thầy đã cùng các đồng nghiệp xuất bản 10 tài liệu nghiên cứu mang tính toàn cầu về các lĩnh vực Kinh doanh, Kinh tế, Logistics, Du lịch

✅ Các lĩnh vực nghiên cứu của thầy: Big Data, Phân tích dữ liệu, Các phương pháp nghiên cứu, Kinh doanh công nghệ, Giáo dục trực tuyến (Virtual learning)

GIÁO SƯ BRETT KIRK:
trường khoa khoa Khoa học, kỹ thuật, công nghệ rmit

✅ Trưởng khoa Khoa học, Kỹ thuật & Công nghệ, Đại học RMIT Việt Nam

✅ Tiến sĩ về Kỹ sư Cơ khí, Đại học Tây Úc

✅ Phó viện trưởng phụ trách nghiên cứu và Trưởng khoa Quốc tế (Phân viện Khoa học và Kỹ thuật) tại Đại học Công nghệ Curtin

✅ Thầy là một chuyên gia nghiên cứu có tiếng trong các lĩnh vực kỹ thuật hạ tầng, mô hình thông tin xây dựng và quản lý tài sản.

✅ Với hơn 25 năm kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, thầy Brett đã lãnh đạo hàng loạt phát triển nghiên cứu chiến lược trong ngành gồm Trung tâm nghiên cứu hợp tác Quản lý tài sản hạ tầng và kỹ thuật (CIEAM); kết nối RMIT đến các doanh nghiệp, chính phủ và đối tác quốc tế ở châu Á, triển khai các hoạt động hợp tác, thúc đẩy sự phát triển của ngành. 

Chia sẻ bình luận của bạn

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.