“Đừng to tiếng cãi nhau, hãy tranh luận bằng lý lẽ.” - Desmond Tutu

Chia sẻ bình luận của bạn

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.