“Đừng so sánh chương 1 của con với chương 20 của người khác.”

Chia sẻ bình luận của bạn

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.