Đừng nói với con rằng: “Con còn bé thì lo mà học đi!”

Chia sẻ bình luận của bạn

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.