Đứng giữa đám đông thì dễ, đứng một mình thì cần phải dũng cảm

Chia sẻ bình luận của bạn

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.