Bài viết thuộc chuỗi bài viết: “Đối tác doanh nghiệp nói gì về RMIT và sinh viên RMIT?

Với phương châm đào tạo giúp sinh viên “Sẵn sàng cho cuộc sống và công việc”, “Học đi đôi với Hành“, chương trình giảng dạy tại RMIT luôn được thiết kế với nhiều hoạt động cập nhật, thiết thực, phù hợp với nhu cầu của thị trường.

Ngoài chuyên môn của đội ngũ giảng viên, cán bộ trong trường, RMIT còn kết hợp chặt chẽ với các đối tác doanh nghiệp, tổ chức nhằm mang lại nhiều hoạt động thực tiễn giúp sinh viên đảm bảo chất lượng giảng dạy phù hợp và đáp ứng yêu cầu của thị trường, cũng như tạo thêm nhiều cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên khi ra trường.

Những nhận xét khách quan của đối tác doanh nghiệp chính là tấm gương phản ánh chất lượng học tập và môi trường tại RMIT. Nhằm giúp Cha Mẹ có cái nhìn sâu hơn về chất lượng giảng dạy và chất lượng đầu ra của sinh viên tốt nghiệp RMIT, RMIT & Cha Mẹ đã thực hiện chuỗi bài viết “Đối tác doanh nghiệp nói gì về RMIT và sinh viên RMIT“, trong đó ghi lại những chia sẻ chân thực nhất của các đối tác doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau.

Trong kỳ thứ 1 này, mời Cha Mẹ lắng nghe chia sẻ của các đối tác doanh nghiệp của khoa Kinh doanh và Quản trị để có thêm thông tin và góc nhìn khách quan làm cơ sở đưa ra những quyết định cùng con trong việc chọn ngành chọn trường đúng đắn và phù hợp nhất.👉 Đọc thêm về trải nghiệm của sinh viên RMIT

👉 Tìm hiểu thêm về Đại học RMIT

Chia sẻ bình luận của bạn

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.