Điểm số có còn quan trọng khi con vào đại học?

Chia sẻ bình luận của bạn

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.