Công nghệ Thực phẩm và Dinh dưỡng (Bachelor of Food Technology and Nutrition) là một ngành học thuộc Khoa Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ của Đại học RMIT. Bên cạnh niềm yêu thích khoa học, con cần chuẩn bị từ cấp 3 để có thể chinh phục ngành học này ở đại học nói chung và tại RMIT nói riêng?

Trong video này, Tiến sĩ Tuyền Trương – Chủ nhiệm bộ môn ngành Công nghệ Thực phẩm và Dinh dưỡng Đại học RMIT – sẽ chia sẻ 3 điều mà các con có thể rèn luyện để sẵn sàng hơn cho đại học.

Mời cha mẹ cùng xem hết video này.

Chia sẻ bình luận của bạn

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.