“Chờ đợi cảm hứng tới là điều chỉ có ở những kẻ a-ma-tơ"

Chia sẻ bình luận của bạn

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.