Cha mẹ ơi, đừng nói với con rằng: “Cứ vào đại học đi rồi tính!”

Chia sẻ bình luận của bạn

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.