“Cha mẹ là những người duy nhất yêu chúng ta vô điều kiện."

Chia sẻ bình luận của bạn

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.