Ngày 2/12/2022 vừa qua, Phó chủ tịch hội đồng và Giám đốc Đại học RMIT, Giáo sư Alec Cameron đã đón tiếp đoàn đại biểu đến từ Việt Nam do Ngài Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cùng một số đại biểu…