Một năm học mới đã chính thức bắt đầu. Hàng triệu học sinh trên cả nước đã quay trở lại với mái trường, thầy cô và bè bạn. Dẫu còn nhiều bấp bênh phía trước, cha mẹ vẫn mong rằng, con sẽ luôn giữ được…

Năm 2020 sắp tới. Một thập kỷ mới đang chạm ngõ. Trên chặng đường cùng con khôn lớn, ở thời khắc chuyển giao này, có thật nhiều điều chúng ta muốn ngồi xuống, cùng nhau ôn lại – để nhớ và để quên.  Để nhớ…