Mẹ ơi, Con lại gọi mẹ rồi này, nhưng là cố ý chứ không phải buột miệng nữa. Hôm nay ngồi đếm lại sơ sơ, con nhận ra ngày nào mình cũng gọi mẹ gần chục lần mà không để ý. “Mẹ ơi, hôm nay…