Khi còn bé, con luôn không hiểu được vì sao bà buồn đến thế mỗi lần bố mẹ về muộn, cắt cơm mà không báo trước. Lớn lên một chút, con ngạc nhiên khi mẹ phải cất công xin về sớm nấu nướng, bắt cả…

Con nhút nhát, không muốn nói chuyện với người lạ. Con bị bạn trêu, nhưng cố lờ đi mà không phản kháng. Con chưa hiểu bài, nhưng không dám lên thắc mắc với cô giáo. Nếu như con có những biểu hiện của chứng “xấu…