Trí thông minh cảm xúc (hay Emotional Quotient – EQ) là chỉ số cảm xúc, thể hiện sự sáng tạo, khả năng thấu hiểu và trí tưởng tượng của một cá nhân trước thế giới xung quanh. Tiến sỹ Travis Bradberry, tác giả của cuốn sách…