Giữa vô vàn lựa chọn, nên sử dụng những tiêu chí nào để chọn được trường đại học phù hợp cho con? Bài viết sau sẽ đưa ra 5 tiêu chí chọn trường để giúp cha mẹ và con đưa ra quyết định đúng đắn…