"Thà không biết gì còn hơn biết sai". - George Bernard Shaw Hành trình tìm kiếm và chinh phục tri thức vốn dĩ không dễ dàng. Biết nhiều mà không thấu đáo, hoặc thậm chí là biết sai thì còn nguy hiểm hơn là không…