"Hãy nhớ khi nhận và quên khi cho" - Brian Tracy Giúp đỡ người khác là việc đáng quý, nhưng đáng quý hơn nữa là sau hành động giúp đỡ đó, con hãy quên nó đi. Dĩ nhiên, quên không có nghĩa là con phải xoá…

“Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.” - Xuân Diệu Câu thơ của Xuân Diệu mà dường như ai cũng quen thuộc này chính là tuyên ngôn cho lẽ sống hết mình của những người trẻ…

“Gia đình không chỉ là một điều quan trọng. Gia đình là tất cả.” - Michael J.Fox  Có những người bạn con từng rất thân thiết, nhưng rồi cũng phải chia tay con khi năm học kết thúc và dần dần chỉ còn xuất hiện…