“Đừng kết bạn với người kém hơn mình” - Khổng Tử  Người xưa có câu “chọn bạn mà chơi”. Đúng như vậy, chọn bạn là một việc quan trọng, bởi nó ảnh hưởng tới việc hình thành con người và tương lai. Với mẹ, kết…

Con là cơ hội thứ hai để chúng ta xây dựng mối quan hệ “cha mẹ - con cái” tốt đẹp. - Laura Schlessinger Hoà hợp giữa các thế hệ trong gia đình chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhưng chúng ta luôn có nhiều…

"Nếu bạn chưa bao giờ bị con ghét, bạn chưa bao giờ thật sự làm cha mẹ." -  Bette Davis “Mẹ đừng lo cho con nữa được không?” Đó có lẽ là câu nói đau nhất mà tôi từng nghe từ miệng cô con gái nhỏ…

“Con sẽ có tự do – sau khi đã học được cách tuân theo kỉ luật”- Anna Quindlen Các bậc cha mẹ hiện đại thường được khuyên rằng – trao quyền tự do cho con là một trong những bước quan trọng để con trưởng…