Bạn có biết, Bhutan, đất nước được mệnh danh là hạnh phúc nhất thế giới, có văn hoá đa thê đa phu? Một người Bhutan có thể cưới nhiều vợ hoặc chồng, và tất cả đều sống hạnh phúc. Văn hoá Nhật Bản trọng danh…