“Bạn đến từ đâu không quan trọng. Quan trọng là bạn đang đi tới đâu.” – Ella Fitzgerald

Sinh viên RMIT đến từ rất nhiều vùng miền, có hoàn cảnh gia đình đa dạng và nhiều kiểu tính cách khác nhau. Nhưng chúng tôi không quan tâm lắm đến những điều đó. Chúng tôi chỉ có ưu tiên hàng đầu là làm sao tạo ra môi trường lý tưởng để các em phát huy hết tiềm năng và thế mạnh của mình. Hay nói khác hơn, chúng tôi không quan tâm các em là ai, chúng tôi chỉ quan tâm các em muốn, và sẽ đi đến đâu. 

Đồng ý rằng, quá khứ, hoàn cảnh, môi trường gia đình… là những yếu tố quan trọng hình thành nên các em. Nhưng chúng ta chỉ nên coi đó là chất liệu, nền tảng cho những bước đi kế tiếp, hơn là những lý do ngăn cản các em làm điều mình thích. 

Đại học RMIT có những em từng nghĩ mình không có tài vì các em không giỏi đều các môn ở trường phổ thông, sau đó nhận ra mình đang ở trong môi trường được khuyến khích phát huy thế mạnh sẵn có và tiến bộ vượt bậc. 

Chúng tôi cũng có những sinh viên rất xuất sắc khi học trung học nhưng phải mất thời gian để làm quen cách học tự lập ở RMIT để theo kịp chương trình. Nếu các em sinh viên này tiếp tục bám vào niềm tin cũ về bản thân mình, rằng mình không giỏi hoặc rất giỏi, đều sẽ không thể tập trung vào hiện tại hay điểm đến trong tương lai của mình. 

Đây là một tinh thần sống rất hay mà đại học RMIT áp dụng, cũng như mong rằng các bậc cha mẹ sẽ tin và nhắc nhở con em mình, để các em không viện cớ rằng mình từng bị, hoặc được những việc này vì thế mình không thể làm những thứ này. Ngược lại, hãy khuyến khích các em dùng tất cả những nguồn lực sẵn có trong bản thân, những trải nghiệm sống và bài học quý báu, làm nền tảng bước tiếp đến ước mơ.

Chia sẻ bình luận của bạn

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.