Nếu một ngày, con bạn nói muốn làm nghề vlogger để trở nên nổi tiếng thì bạn sẽ nói gì? Trước khi ngăn cản con, hãy cùng chúng tôi đọc bài viết sau đây để hiểu thêm về một “nghề” mới và rất thịnh hành…

Con chê rằng kiến thức trên trường chả có gì, lướt lướt tí là hiểu. Con bảo giáo trình sao cập nhật nhanh chóng bằng thị trường được, thà ra làm rồi học một thể. Con nói rằng học đại học bây giờ chỉ để…