Trong quá trình tiếp xúc với cha mẹ và các em học sinh, chúng tôi thường xuyên nhận được các câu hỏi về kinh nghiệm cho con học tại RMIT. Một trong những băn khoăn chúng tôi thường nhận được ở cha mẹ đó là…